Wat is lawaai?

Welke situaties ervaart u als lawaai?

- U speelt met de kinderen in het park. De stadsdienst maait er het gras.
- U ligt in bed. Plots vliegt er een mug boven uw hoofd. U kunt niet meer slapen.
- U zit tv te kijken en uw buurman begint op zijn trompet te spelen.


Lawaai = geluid dat schadelijk is voor het oor.

Voor een dagelijkse blootstelling aan geluid ligt de grens tussen onschadelijk en schadelijk geluid op 75 dB. Alle geluiden met een niveau hoger dan 75 dB kunnen schadelijk zijn voor het gehoor en vormen dus een risico.