Wat is geluid?

extra tekeningnen_map_SMS-6_72dpiAlle voorwerpen op aarde zijn omgeven door lucht. Als een voorwerp door de lucht beweegt, duwt het kleine luchtdeeltjes heen en weer. Elk luchtdeeltje zet een ander luchtdeeltje in beweging. We kunnen het vergelijken met bewegen in water. Als we met een stok over een plas water strijken, golft het water in één beweging verder. Zo gaat dat ook bij de lucht.

Geluid bestaat uit geluidstrillingen
Grote bewegingen in de lucht, zoals het zwaaien met onze hand, kunnen we voelen met de gevoelige cellen van onze huid. Hele kleine luchtverplaatsingen voelen onze huidcellen niet. Deze kleine luchtverplaatsingen, die we ook wel geluidstrillingen noemen, worden opgevangen door het gehoor. Dat is geluid.