Nuttige links

Op zoek naar informatie over het gehoor en gehoorverlies?

 

Op zoek naar een simulatie van gehoorverlies?

 

Op zoek naar een hoortest op maat van kinderen?

De hoortest die u hier terugvindt, geeft slechts een indicatie voor gehoorsituatie van uw leerlingen. Indien u gehoorschade bij één van uw leerlingen vermoed, raadpleeg dan zeker uw CLB!

Het CLB neemt tijdens de reguliere consulten gehoortesten af van de leerlingen. Deze link vervangt dit consult zeker niet!