Inhoud

Slimme Media Shake bestaat uit vier grote delen

Deel 1 – Basisscholen zetten in op slim mp3- en gsm-gebruik

Hier vindt u alle informatie terug om van Slimme Media Shake een succesproject te maken in uw school. U vindt er niet alleen de link met de eindtermen maar ook met het gezondheidsbeleid op school terug. Daarnaast geeft het ideeën om ouders in het hele project te betrekken.

Deel 2 – Achtergrondinformatie

Wie zich wil verdiepen in het geluid, het (geh)oor of gehoorschade leest hierover meer in deel 2. Maar ook wie meer wil weten over straling, budgetbeheer, sociale druk en cyberpesten kan hier terecht.

Deel 3 – Aan de slag

In het onderdeel Aan de slag vindt u de uitgeschreven lesactiviteiten terug. Daarnaast worden hier kort een aantal basisprincipes van slim mp3- en gsm-gebruik herhaald.

Deel 4 – Kopieerbladen

In de kopieerbladen vindt u de uitgeschreven werkbladen voor de leerlingen. U vindt er zowel de werkbladen die bedoeld zijn als lesactiviteiten, als het contractwerk.

Combineer de werkbladen zoals u het wilt en creëer een eigen werkmap – of bundel voor uw leerlingen.