Materiaal

Wie wil werken aan een mp3-beleid op school, kan best ondersteunend materiaal gebruiken. Toen wij op zoek gingen naar geschikt materiaal voor de basisschool, stelden wij vast dat er weinig materiaal beschikbaar is. Slimme Media Shake wil hiervoor een oplossing bieden.