Gezondheidsmatrix: een voorbeeld


 

Individuele Leerling

Klas

School

Omgeving

Educatie

 

In de klas wordt een nieuwsbericht in verband met mp3-spelers en gehoorschade bekeken en besproken.

Leerlingen informeren andere klassen via een poster.

Leerkrachten houden een prikactie om het volumeniveau van mp3-spelers bij leerlingen te meten.

De school organiseert een debatavond rond mp3-gebruik op school.

Facilitatie

Een leerling met leesproblemen gebruikt op regelmatige basis de mp3 als ondersteuning bij het lezen van documenten.  

Het voorstel van de leerlingenraad om een radio op de speelplaats te gebruiken, wordt aanvaard. Een beurtrol geeft elke klas de mogelijkheid om op muziek te ontspannen tijdens de pauze. Als tegenprestatie vragen de directie en de leerkrachten leerlingen om de mp3-speler thuis te laten. 

 

Regulatie

 

 

Leerlingen schakelen hun mp3 volledig uit zodra ze de schoolpoort binnenstappen.

De jeugddienst beslist na overleg met de gemeentelijke basisscholen in navolging van het SMS-project om tijdens de zomervakantie een soortgelijk project op te starten rond mp3-gebruik. De afspraken met kinderen lopen parallel met de schoolafspraken.