Kinderen en straling

De aanbevelingen zijn zowel van toepassing op volwassenen als kinderen. Toch zijn er een aantal argumenten om kinderen hier extra attent op te maken. Kinderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor milieuverontreiniging en dat geldt wellicht ook voor de effecten van gsm-gebruik:

  • Het zenuwstelsel en de hersenen van kinderen zijn nog in ontwikkeling en daarom vatbaarder voor energie van buitenaf.
  • Bij kinderen kan gsm-straling beter doordringen in het hoofd omwille van de dunnere huid en schedel.
  • In vergelijking met de huidige volwassenen worden kinderen gedurende een langere periode blootgesteld aan gsm-straling doordat zij op jongere leeftijd al gebruik maken van een gsm.
  • Naast de biologische effecten van gsm-gebruik op volwassenen en jongeren, zijn er ook nog een aantal sociaal- maatschappelijke, economische thema’s die de aandacht verdienen. Meer informatie hierover vindt u bij ‘andere (gezondheids)thema’s’.