Blootstelling beperken

Het is belangrijk om kinderen voortdurend te informeren over mogelijke gevaren. Bespreek met uw kind de manier waarop het de gsm verstandig kan gebruiken.

blootstelling2