Wat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie?

Volgens de WHO zijn er op dit moment onvoldoende gegevens om te besluiten of de straling van zendantennes schadelijk is. Eind mei 2011 classificeerde de WHO de straling van gsm-toestellen als 'mogelijk kankerverwekkend'.  Het besluit hiertoe volgde na een bijeenkomst van een werkgroep van het internationale agentschap voor kankeronderzoek IARC in Lyon. Na ruim een week studiewerk kwam de werkgroep tot de conclusie dat bij zeer grote blootstelling aan gsm-straling een verband met glioom (hersenkanker) 'niet kan worden uitgesloten'. De WHO deelt gsm-toestellen daarom in de categorie in van 'mogelijk kankerverwekkende' factoren.