Materiaal

Wie wil werken aan een gsm-beleid op school, kan best wat ondersteunend materiaal gebruiken. Toen wij op zoek gingen naar geschikt materiaal voor de basisschool, stelden wij vast dat er weinig of geen materiaal beschikbaar is. Slimme Media Shake wil hiervoor een oplossing bieden.