Gezondheidsmatrix: een voorbeeld

 

Individuele Leerling

Klas

School

Omgeving

Educatie

 

In de klas wordt de werking van de gsm uitgewerkt en gekoppeld aan de mogelijke effecten van straling

 

De school informeert ouders en leerlingen over het telefoon- en gsm-beleid op school. Als alternatief voor de gsm op zak, biedt de school het gebruik van de vaste telefoon aan.

Facilitatie

   

De school neemt contact op met ouders die hun kind(eren) niet tijdig oppikken na +/-15 minuten

 

Regulatie

Een leerling met epilepsie krijgt de toestemming om de gsm op elk ogenblik aan te laten staan. Zo kunnen begeleiders bij ernstige incidenten meteen het ICE*-nummer bellen om ouders te informeren.

Bij de start van de schooldag vraagt de leerkracht alle gsm-toestellen uit te schakelen. Leerlingen die de les toch verstoren, moeten hun gsm uitschakelen en afgeven. Aan het eind van de lesdag geeft de leerkracht de gsm terug.

Het lerarenteam kiest er bewust voor om de gsm niet langer als ‘horloge’ te gebruiken. Het hoopt op die manier de zichtbaarheid van gsm-toestellen bij leerkrachten te verminderen. De directie engageert zich om elk lokaal van een wandklok te voorzien.

Ouders krijgen een brief met de vraag om dringende boodschappen via de vaste telefoon van de school door te geven.

* In Case of Emergency, nummer van de persoon/personen die gecontacteerd kunnen worden in nood.