Een risico voor de gezondheid?

SMS Krantentitels De Standaard SMS Krantentitels De Morgen

Ook al verschijnen er steeds meer studies die biologische effecten van straling aantonen, toch kunnen we niet spreken van een eenduidige evidentie. Verschillende studies tonen effecten aan, andere studies tonen geen effect of bevestigen de aangetoonde effecten in de voorafgaande studies niet. Bovendien zijn de gevonden effecten op bijvoorbeeld diermodellen of vrijwilligers voor interpretatie vatbaar en zijn studies op bevolkingsniveau moeilijk(1).

(1) Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr 8194 (2008). Mogelijke biologische effecten van gemoduleerde microgolven.